W ofercie usług wykonywanych przez firmę Havikom znajdują się:

- wszelkie podstawowe i zaawansowane prace kominiarskie

- udrażnianie oraz odgruzowywanie przewodów kominowych

- odbiory nowych, przebudowanych lub remontowanych przewodów kominowych

- opinie wstępne - sprawdzenie przewodów i warunków  jakie muszą być spełnione przy podłączeniu urządzeń na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe

- opinie końcowe - odbiór urządzeń grzewczych oraz instalacji kominowych

- ekspertyzy wraz ze szczegółowymi pomiarami przepływu powietrza w przewodach  kominowych, pomiaru wilgotności w pomieszczeniach oraz porównanie ich z obowiązującymi normami 

- sprawdzanie szczelności przewodów kominowych kamerą kominową z rejestracją przebiegu tych czynności 

- badanie szczelności instalacji gazowych oraz urządzeń na paliwo gazowe

- przeglądy okresowe instalacji gazowych oraz kominowych wraz ze szczegółowymi    pomiarami

- montaż wkładów kominowych 

- montaż nasad kominowych

 

 

 

Każda oferta handlowa jest indywidualnie dopasowywana do klienta tak aby nasz klient miał idealnie dopasowane usługi do swoich potrzeb.